Sparrow Hungary

Adatvédelmi nyilatkozat

 
 1. BEVEZETÉS

Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, a Honlapot ne használja. Amennyiben a Weboldalt (www.sparrowhungary.hu) használja, úgy tekintjük, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, és az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta. Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy az adott weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Sparrow Bt

Székhely: 20800. Tatabánya. Borbély Sándor Utca 73

Levelezési cím: 20800. Tatabánya. Borbély Sándor Utca 73

Telefonszám: +3670/9049089

Email cím: newbusiness@sparrow.hu

Adószám: 21885596-2-41

 1. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása és rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adat feldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez (például Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a adatkezelő(k)től. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

KEZELT ADATOK

Név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja munkára jelentkezés, nyereményjáték szervezése, valamint hírlevélküldés.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • azt a Felhasználó kéri,
 • az hiányos vagy téves,
 • az adatkezelés célja megszűnt.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).

 1. GOOGLE ANALYTICS

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. Felhasználók számára célzott hirdetések és testreszabott ajánlatok létrehozásához, valamint a hirdetések teljesítményének optimalizálásához ún. képpontokat (pixeleket) használunk, melyekről további információkat itt talál: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022 A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:

https://policies.google.com/

 1. FACEBOOK PIXEL

A jelen honlap a Facebook szociális háló „FacebookPixel”-jét használja a következő célok érdekében:

 • Facebook (weboldal) CustomAudiences:

A Facebook Pixelt remarketing célokra használjuk annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelentessünk meg a weboldal felhasználói számára („FacebookHirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Ily módon azt az érdeket követjük, hogy az Ön számára érdekes hirdetéseket jelentessünk meg azért, hogy a weboldalunkat, illetve az ajánlatainkat érdekesebbé tegyük az Ön számára.

 • Facebook konverzió

A Facebook Pixelt arra a célra is használjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a mi Facebook Hirdetéseink egyeznek a felhasználók lehetséges érdeklődésével és nem zavaróak. A Facebook Pixel segítségével követni tudjuk a Facebook Hirdetések hatékonyságát statisztikai és marketing kutatási célokra úgy, hogy látjuk, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebook hirdetésre (ún. „konverzió”). Az alkalmazott marketing eszközöknek köszönhetően az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárult. A Facebook Pixel ilyen integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Ön az Interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalát felhívta vagy az egyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrált valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatását a fiókjához. Az ilyen adatok Facebook általi adatkezelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója keretében történik. A Facebook Pixelre vonatkozó különleges információt és részleteket, illetve a Facebook Pixel funkcionalitásait is megtalálhatja a Facebook súgó központjában.

Közös Adatkezelők:

Ebben a folyamatban közösen vagyunk felelősek az adatok összegyűjtéséért és továbbításáért a FacebookIrelandLtd-vel (4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, Dublin 2, Ireland; „Facebook”). Ez a következő célokra vonatkozik:

 • Az egyéniesített vagy hozzáillő hirdetések megalkotása és optimalizálása
 • Kereskedelmi és tranzakcióhoz kapcsolódó üzenetek kézbesítése (pl. Messenger útján)

Így a következő folyamatokra nem vonatkozik a közös adatkezelés:

 • Az adatok összegyűjtését és továbbítását követő folyamatok kizárólag a Facebook felelőssége alá tartoznak.
 • A jelentések és elemzések összesített és anonimizált formában történő készítését Adatkezelőként végezzük, így ez a mi kizárólagos felelősségünk.
 1. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA A HONLAPON

A www.sparrowhungary.hu weboldal – sok más weboldalhoz hasonlóan – cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez és a felhasználó azonosításához elengedhetetlenek. Egy weboldalról a számítógép merevlemezére megküldött, majd az adott domain által onnan leolvasott információkat nevezzük „cookie”-nak (magyarul sütinek). A cookie-k nem számítógépes programok, hanem kis információs csomagok. A cookiek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A felhasználó a cookie-kat a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. 

A leggyakrabban használt böngészőkben a sütik használatához tartozó beállítások itt találhatók: 

• Google Chrome